تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره
1 راهنمای هنرآموز عملیات دستگاه ها در صنایع شیمیایی 210916
2 راهنمای هنرآموز نصب و راه اندازی و نگهداری پکیج گرمایشی 210882
3 راهنمای هنرآموز طراحی و اجرای تأسیسات جریان ضعیف 210808
4 راهنمای هنرآموز نازک کاری ساختمان 210863
5 راهنمای هنرآموز ریسندگی 210790
6 راهنمای هنرآموز حسابداری خرید و فروش 210803
7 راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مدار چاپی 210813
8 راهنمای هنرآموز تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی 210818
9 راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های چابکی - ذهنی 210823
10 راهنمای هنرآموز کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان 210828
11 راهنمای هنرآموز سیستم های نگهداری و کنترل پایانه 210833
12 راهنمای هنرآموز تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای 210838
13 راهنمای هنرآموز تولید و پرورش دام های سبک (کوچک) 210843
14 راهنمای هنرآموز عملیات خاک ورزی 210848
15 راهنمای هنرآموز تولید فرآورده های لبنی 210853
16 راهنمای هنرآموز کاربرد و سرویس ماشین های کاشت و داشت 210858
17 راهنمای هنرآموز ساخت مصنوعات فلزی سنگین 210868
18 راهنمای هنرآموز ملوانی 210877
19 راهنمای هنرآموز تولید به روش چاپ توری و بالشتکی 210887
20 راهنمای هنرآموز طراحی و ساخت مبل کودک و نوجوان 210892

صفحات