تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره
1 راهنمای هنرآموز کنترل فرآیندهای شیمیایی 211915
2 راهنمای هنرآموز سرویس و نگهداری تجهیزات صنایع شیمیایی 211914
3 راهنمای هنرآموز ماهیگیری 211876
4 راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های حرکتی با توپ 211821
5 راهنمای هنرآموز نقشه کشی فنی رایانه ای 210778
6 راهنمای تدریس سلامت و تربیت بدنی 74/24
7 راهنمای هنرآموز فنون تصدی گری 211832
8 راهنمای هنرآموز سازماندهی عملیات حمل بار 211831
9 ضمیمه دین و زندگی(2) 111239
10 راهنمای هنرآموز تولید سرامیک به روش پرس پودر 211910
11 راهنمای هنرآموز تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی 211909
12 راهنمای هنرآموز ساخت پروژه (برد الکترونیکی دستگاه) 211812
13 راهنمای هنرآموز طراحی و نصب تاسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند 211806
14 راهنمای تدریس کار و فناوری 74/6
15 راهنمای هنرآموز توسعه مهارت های رزمی، هدفی 211822
16 ویژه نامه کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار و دانش (ویژه معلم) ویژه نامه
17 ویژه نامه کتاب های درسی دروس مشترک نظری(ویژه معلم) ویژه نامه
18 پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی 211818
19 قانون کار 182/22و183/14
20 دوخت (ملحفه وپرده) 182/29

صفحات