جستجوی کتاب در پایگاه کتاب های درسی

کد کتاب فایل کتاب

تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) بخش مشترک ویژه اقلیت های دینی(کلیمی، زرتشتی، مسیحی)
110228
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه806.36 کیلوبایت
PDF icon بخش اول302.66 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم265.29 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم504.71 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم249.15 کیلوبایت

ضمیمهحجم
PDF icon تعلیمات ادیان الهی و اخلاق(1) بخش مشترک ویژه اقلیت های دینی(کلیمی، زرتشتی، مسیحی)1.45 مگابایت

دین و زندگی(1)
110204
ضمیمهحجم
PDF icon بخش اول785.05 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم3.8 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.09 مگابایت
PDF icon بخش چهارم4.28 مگابایت
PDF icon بخش پنجم3.34 مگابایت

ضمیمهحجم
PDF icon دین و زندگی(1)10.49 مگابایت

کارگاه کارآفرینی و تولید-پایه دهم
110224
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه673.8 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.77 مگابایت
PDF icon بخش دوم904.66 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.35 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.34 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.13 مگابایت

ضمیمهحجم
PDF icon کارگاه کارآفرینی و تولید-پایه دهم5.75 مگابایت

آزمایشگاه علوم تجربی (1)
110217
ضمیمهحجم
PDF icon آزمایشگاه علوم تجربی (1)5.04 مگابایت

فیزیک (1)
110214
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه690.3 کیلوبایت
PDF icon بخش اول2.68 مگابایت
PDF icon بخش دوم3.06 مگابایت
PDF icon بخش سوم3.5 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.35 مگابایت

ضمیمهحجم
PDF icon فیزیک (1)10.14 مگابایت

صفحات