تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
141 عملیات ایمنی و امدادرسانی 212326 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دوازدهم
142 عملیات راهداری و نگهداری راه 212324 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دوازدهم
143 دانش فنی تخصصی - حمل و نقل 212323 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایخدماتگروه خدماتحمل و نقلپایه دوازدهم
144 بافندگی 212244 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
145 چاپ و تکمیل کالای نساجی 212241 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
146 دانش فنی تخصصی - صنایع نساجی 212240 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریصنایع نساجیپایه دوازدهم
147 تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشتی 212226 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دوازدهم
148 تعمیر و نگهداری سامانه رانشی کشتی 212225 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دوازدهم
149 دانش فنی تخصصی - مکانیک موتورهای دریایی 212224 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه دوازدهم
150 سازشناسی جهانی (2) (شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 2) 211664 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرموسیقی نوازندگی ساز ایرانیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرموسیقی نوازندگی ساز جهانیپایه یازدهم
151 اصول و مبانی طراحی صحنه 211624 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرنمایشپایه یازدهم
152 پرداخت و سرویس کاری فرش 211569 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه یازدهم
153 نصب دستگاه و تولید جاجیم و زیلو 211568 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرصنایع دستیپایه یازدهم
154 گویندگی، اجرا و بازیگری 211557 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه یازدهم
155 ساخت و اجرای دکور، لباس، ماسک و گریم 211556 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایهنرگروه هنرتولید برنامه تلویزیونیپایه یازدهم
156 عملیات نقشه برداری و آتش باری در معدن 211545 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه یازدهم
157 خرد کردن، تفکیک و آماده سازی مواد معدنی 211544 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریمعدنپایه یازدهم
158 تولید سرامیک به روش پرس پودر 211509 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه یازدهم
159 تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی 211508 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه مواد و فرآوریسرامیکپایه یازدهم
160 جوشکاری برق و گاز 211502 دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایصنعتگروه تعمیر و نگهداری ماشین آلاتمکانیک موتورهای دریاییپایه یازدهم

صفحات