تازه ها

ردیف نام کتاب کد کتاب دوره تحصیلی
81 تکنولوژی ساخت دکور چوبی 312170 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتزئينات داخلی چوبیپایه دوازدهم
82 اصول ارسال و دریافت تصاویر رنگی 312167 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دوازدهم
83 منبع تغذیه و واحد کنترل 312166 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دوازدهم
84 دریافت‌ و پردازش‌ سیگنال‌های‌ صوت‌ و تصویر در تلویزیون رنگی 312165 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دوازدهم
85 سیستم هاى انحراف، لامپ تصویر و عیب یابى کلى تلویزیون رنگى جلد دوم 312164 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دوازدهم
86 سیستم هاى انحراف، لامپ تصویر و عیب یابى کلى تلویزیون رنگى جلد اول 312163 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دوازدهم
87 تولید و پرورش سبزی 312156 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش گیاهان جاليزی و سبزیپایه یازدهم
88 مدیریت پایگاه داده 312149 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقبرنامه نویسی پایگاه دادهپایه دوازدهم
89 کشت چغندرقند 312142 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذازراعت گياهان علوفه ای و غده ایپایه دوازدهم
90 برنامه نویسی CNC 312123 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری CNCپایه دوازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دوازدهم
91 فرز CNC درجه ۲ 312122 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دوازدهم
92 فرز CNC درجه ۱ 312121 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه دوازدهم
93 اصول ضبط مغناطیسی 311233 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه یازدهم
94 عیب یابی و تعمیر رادیو ضبط 311232 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه یازدهم
95 فرزکاری جلد دوم 311130 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتراشكاری و فرزكاریپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکتعمیر و نصب ماشین ابزارپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاري CNCپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکفرزكاريپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکقالب سازی فلزیپایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکماشین ابزارپایه یازدهم
96 کشت گندم و جو 311105 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذازراعت غلات و حبوباتپایه یازدهم
97 هرس درختان میوه (دانه دار، هسته دار) 311104 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های دانه دار و دانه ریزپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاپرورش ميوه های هسته دارپایه دهم
98 اتصال ماشین های یدک کش 310201 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتورپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاتعمیر ماشین های ثابت کشاورزیپایه دهم
دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشکشاورزیکشاورزی و غذاکشت و کار مکانیزهپایه دهم
99 گیرنده های رادیویی 310164 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه برقسيستم های صوتی تصويریپایه دهم
100 برش و تصویر مجسم 310140 دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشصنعتگروه مکانیکنقشه کشی صنعتی به کمک رایانهپایه دهم

صفحات