اصول تکنولوژی ریخته گری

کد کتاب: 
359/69
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه172.27 کیلوبایت
PDF icon بخش اول757.57 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم550.08 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم820 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم1.45 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.22 مگابایت