کارگاه ریخته گری (1)

کد کتاب: 
358/52
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه102.01 کیلوبایت
PDF icon بخش اول172.51 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.77 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.6 مگابایت
PDF icon بخش چهارم2.32 مگابایت
PDF icon بخش پنجم2.32 مگابایت