کتاب معلم آمار و مدل سازی

کد کتاب: 
376
سال تحصیلی: 
91-92
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه65.79 کیلوبایت
PDF icon بخش اول155.47 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم119.29 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم135.29 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم189.26 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم152.86 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم209.56 کیلوبایت