کار و فناوری

کد کتاب: 
102
سال تحصیلی: 
94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه619.78 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.08 مگابایت
PDF icon بخش دوم839.59 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم1.09 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.86 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.09 مگابایت
PDF icon بخش ششم1.78 مگابایت
PDF icon بخش هفتم1.36 مگابایت
PDF icon بخش هشتم1.16 مگابایت
فایل کامل کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon کار و فناوری7.22 مگابایت