کتاب کار دانش آموز (مبانی علم رایانه)

کد کتاب: 
266/5
سال تحصیلی: 
94-95
فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه584.14 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.61 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.89 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.5 مگابایت
PDF icon بخش چهارم1.51 مگابایت
PDF icon بخش پنجم1.39 مگابایت
فایل کامل کتاب: