کتاب معلم کارو فناوری" کلیات فناوری اطلاعات و ارتباطات" ششم دبستان

کد کتاب: 
74/26

سال تحصیلی:

فایل بخش های کتاب: 
ضمیمهحجم
PDF icon مقدمه723.27 کیلوبایت
PDF icon بخش اول1.55 مگابایت
PDF icon بخش دوم1.24 مگابایت
PDF icon بخش سوم1.15 مگابایت
PDF icon بخش چهارم773.52 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم1.16 مگابایت
PDF icon بخش ششم986.52 کیلوبایت