تعمیر لوازم خانگی گردنده جلد اول (سشوار و ماشین اصلاح)