وضعیت تغییرات چاپ کتاب های درسی در سال تحصیلی 93 -92

وضعیت تغییرات چاپ کتاب های دوره های راهنمایی ،متوسطه و فنی حرفه ای در سال تحصیلی 93 -92 اعلام شد

ضمیمهحجم
92- 93 @ fani - taghirat.xlsx55.47 کیلو بایت
taghirate92-93.xlsx44.63 کیلو بایت

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
کلیه حقوق برای اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی محفوظ است